С Делита Трейд работим повече 5 години, като средата на 2020 г. стартира техният онлайн магазин. За тези две години сме постигали много успехи в различните кампании, но днес искаме да ви разкажем за изключително успешната Коледна кампания и резултатите от нея.

Клиентът ни има много добре развита търговска мрежа и канали, чрез които достига до своите корпоративни клиенти. Както сами се досещате, нашата задача беше да достигнем до крайния клиент и да увеличим продажбите на месо и месни деликатеси през онлайн магазина.

Първи етап

По страницата на клиента работим вече достатъчно дълго време, тя има силен визуален език и имаме поглед върху поведението на клиентите, техните предпочитания и до голяма степен можем да предвидим техните действия.  С течение на времето са направени достатъчен брой кампании, съотвенто има събрани аудитории, които остават топли и съответно подходящи за ретаргетиране в настоящата кампания. 

Като най-подходяща кампания определихме тази с цел конверсии, за нас беше важно след приключване на тази кампания да имаме събрана гореща аудитория, която да ремаректираме към други типове продукти в онлайн магазина на нашия клиент.

Аудитории

За кампанията използвахме вече наличните топли аудитории, на които направихме подобни  аудитории, чрез които да достигнем нови клиенти. 

Старитрахме кампанията със следните Lookalike аудитории:

  • Lookalike аудитории 1%, 2% и 3% от всички постители на сайта и
  • Lookalike аудитория 2% на посетители направили покупка в сайта.

Рекламна визия

Видът на самата реклама в капанията избрахме да е Колекция. За целта ни беше необходима една визия, която да привлече вниманието на потребителите към каталога с конкретните продукти. 

В случая създадохме три различни основни изображения, за да тестваме кое от тях ще грабне вниманието на аудиториите ни.

 

След като изпълнихме всички стъпки и създадохме рекламните си послания определихме бюджет и стартирахме кампанията.

Първи резултати

 Резултатите не закъсняха и първите продажби бяха факт след 3 дни. Кампанията показа, че само една от аудториите показва резултати, а цената за клик е много висока.

И четирите продажби бяха генерирани от рекламата с тази визия:

 

 

 

 

 

Обобщение на резултатите от първи етап

Втори етап

След като стана ясно, че само една от аудиториите дава резултат спряхме първата кампания и стартирахме нова, като използвахме резултатите от първата и оптимизирахме действията си.

Аудитории

Използвахме печелившата аудитория от Кампания 1 и използвахме още веднъж Lookalike (2%) на всички направили покупка в сайта.

Рекламна визия

Тук използвахме „печелившото“ изображение от Кампания 1, но направихме няколко различни формата реклами за различните рекламни сетове – единични визии, карусел и т.н. 

Анализ на първи резултати и оптимизация

Първите резулатати дойдоха още същия ден, но все пак дадохме около две седмици на кампанията да се адаптира и да заработи. Наложи се да оптимизираме кампанията и няколко пъти да увеличим дневния бюджет.

Обобщение на резултатите от втори етап